Kápolna története

1037 Budapest, Farkastorki út 58. Hrsz: 16758 (Műemléki törzsszám: 15235)

A Szt. Donát kápolna a Bécsi út feletti egykori szőlődombon, a Táborhegyre vezető Farkastorki út mentén áll. A kápolnát 1781-ben építették. Abban az időben a szőlőművelő óbudaiak nem lakták be a hegyoldalt. A szőlők fent voltak domboldalon, a borpincék lent a házaknál. A közlekedés, szállítás fontos eszköze volt a lovas szekér, az útvonalak pedig jobbára a vízmosások mentén haladtak. A hagyomány szerint egy óbudai szőlősgazdát a hegyen ért hatalmas vihar szekerével együtt elsodorta az útról. Szerencsésen megmenekült. Fogadalmat tett, hogy Szt. Donát tiszteletére kápolnát épít. A kápolna hamarosan, pár hónap alatt felépült Óbuda polgárainak segítségével.  

Szent Donát kápolna és környezete a Farkastorki árok felől, az 1800-as évek végén (BTM Kiscell 31.174) így nézett ki. A képen látható felső kanyar feletti szakasz egyezik a Farkastorki út mai nyomvonalával. Nagy vihar esetén az árok menti út könnyen víz alá kerülhetett, vagy a saras úton közlekedő szekér könnyen az árokba csúszhatott.

A barokk fogadalmi alaprajza 4,80 x 6,0 m befoglaló méretű félkörívesen záródó téglalap, lefedése nyeregtető, fatoronnyal. A belső terét egy kosárgörbe ívű tégla boltöv két részre osztja, szentélyre és a hajóra. Mindkét tér csehsüveg boltozattal fedett. A boltozat a szentély felett félkupola jelleget ölt. A kápolna bejárata 2,10 széles, kosárgörbe formájú boltövvel záródó fakapu. A kápolnahajóban eredetileg két ablak volt, melyekből az északit egy felújítás alkalmával befalaztak. A tetőszerkezet üres fedélszék, a szentély felett íves záródással. A toronyszerkezet 4 oszlopon álló, andráskereszttel merevített, sisakkal ellátott szerkezet, rajta horganylemezfedés, kereszttel. A kápolna állaga az időjárás hatására romlani kezdett, ezért 1930. körül tatarozása megtörtént. 1958-ban a festett falak restaurálva lettek. A következő, 1986. évi tatarozás alkalmával az oltár megfordítására és a padló burkolására került sor. 1997-ben pedig megtörtént a kápolna külső vakolatjavítása, festése. A legutóbbi, teljes körű felújítás az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete szervezésében, 2007-08 között valósult meg. Ekkor megtörtént a több helyen repedt tartószerkezet megerősítése, tető ácsszerkezeteinek cseréje, eredetivel azonos cserépfedése. A harang motorizálva lett. Új ablak és korhű fakapu készült, belül pedig páraszellőző padlóburkolat lett elhelyezése. Megújult az elektromos hálózat. Nagy eredmény, hogy újra megtörtént az 1860-ban készült, neobarokk jellegű belső falfestés teljes körű restaurálása. A kápolna jelenleg gondos kezekben van. A kápolnában új padok lettek elhelyezve, a teraszon pedig megtörtént a korhadt fapadok cseréje is

A cikkben szereplő képek